Lättsålda produkterAlltid 50 % i vinstFri frakt & fri returLättsålt - 50 % i vinst - Fri frakt & fri retur

LEVANDE LJUS - SÄKERHET OCH HANTERING

GENERELLA SÄKERHETSTIPS

Detta bör du tänka på vid hantering av levande ljus, generella tips:

- Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt.

- Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och husdjur.

- Släck ljuset om det ryker eller om lågan fladdrar högt och oroligt.

- Minsta säkerhetsavstånd mellan ljus i grupp är cirka 10 cm. Ljus som står för tätt kan rinna, droppa eller sota.

- Ljus avger mer värme åt det håll veken pekar, vrid därför ljusen ut från varandra om du har dem i en grupp. 

- Säkerställ att ljusen aldrig står i närheten av gardiner eller andra brännbara material.

- Placera alltid ljusen på ett värmetåligt och säkert underlag.

- Trimma alltid veken på ett ljus till ca 1 cm innan du tänder ljuset. Om veken är för lång kan den få en sotklump eller "mussla sig".

- Om en veke "musslar sig" måste ljuset omedelbart släckas. Om veken blir för lång så pass att den böjer sig och rullar ihop sig så riskerar ljuset att skapa ett dike på sidan som i sin tur kan tömma hela ljuset på bara några minuter. Detta förhindras genom att aldrig lämna ett tänt ljus utan uppsikt och att trimma veken till max 1 cm.

- Ställ aldrig brinnande ljus i någon form av drag, drag gör att ljuset brinner ojämnt och för snabbt, droppar och sotar.

- Flytta aldrig ett brinnande ljus! Då kan ljuset börja rinna och droppa samt att veken kan flamma upp.

- Kväv lågan vid släckning, det är betydligt säkrare än att blåsa ut ljuset.

HERRGÅRDSLJUS

Tips för att dina herrgårdsljus ska brinna jämnt, droppfritt och säkert:

- Säkerställ att de långa herrgårdsljusen står rakt och stadigt i ljushållaren och använd en ljusstake som är värmetålig och brandsäker.

- Minsta säkerhetsavstånd mellan ljus i grupp är cirka 10 cm.

- Ljus avger mer värme åt det håll veken pekar, vrid därför ljusen ut från varandra om du har dem i en grupp.

- Trimma veken så att den inte blir längre än 1 cm innan du tänder ljuset.

- Släck herrgårdsljuset när det brunnit ner till 3 cm ovan ljushållaren.

- Ställ inte herrgårdsljusen nära en värmekälla eller i direkt solljus, t.ex. i ett södervänt fönster. Särskilt mörka ljus mjuknar vid höga temperaturer och har då en förmåga att kunna böja sig när materialet mjuknar av värmen.

- Säkerställ att ljusen aldrig står i närheten av gardiner eller andra brännbara material.

- Ställ aldrig levande ljus i någon form av drag, då kan de börja rinna och ryka.

KRONLJUS

Tips för att dina kronljus ska brinna jämnt, droppfritt och säkert:

- Säkerställ att ljusen står stadigt i ljushållaren.

- Använd en stadig ljusstake som är värmetålig och brandsäker.

- Minsta säkerhetsavstånd mellan ljus i grupp är cirka 10 cm.

- Ljus avger mer värme åt det håll veken pekar, vrid därför ljusen ut från varandra om du har dem i en grupp.

- Trimma veken till ca 1 cm innan du tänder ljuset.

- Släck ljusen när det brunnit ner till 3 cm ovan ljushållaren.

- Säkerställ att ljusen aldrig står i närheten av gardiner eller andra brännbara material.

- Ställ aldrig levande ljus i någon form av drag, då kan de börja rinna och ryka.

DOFTLJUS

Tips för att dina doftljus ska brinna jämnt, fint och säkert:

- När du tänder ljuset för första gången ska du låta det vara tänt i ett par timmar tills det översta lagret smält dvs. se till att vaxet är helt flytande på toppen av doftljuset och att värmen har nått kanterna innan du släcker ljuset. Det gör att ljuset brinner ned jämnt. Bränner du för kort stund riskerar du att bränna en tunnel ner i ljuset. 

- Sluta elda doftljusen när ca 0,5 – 1 cm återstår av ljusvaxet för att undvika att ljuset brinner ända ner och glaset riskerar att spricka. Glaset kan du sen återvinna eller återanvända till t.ex. värmeljus.

- Det får inte finnas sprickor i glaset då det finns stor risk för att glaset spricker. Ta för vana att undersöka ditt ljus så att det inte finns sprickor som uppstått vid transportering av ljuset.

- Minsta säkerhetsavstånd mellan ljus i grupp är cirka 10 cm.

- Trimma veken till ca 1 cm innan du tänder ljuset. För bästa brinnegenskaper - trimma veken varje gång du tänder ljuset på nytt.

HERRGÅRDSLJUS

DOFTLJUS

KRONLJUS

VILL DU HA ETT gratis INFOPAKET? JA TACK!