Lättsålda produkterAlltid 50 % i vinstFri frakt & fri returLättsålt - 50 % i vinst - Fri frakt & fri retur
Studenttal - tips och råd på hur du skriver ett bra studenttal

Studenttal - tips och råd på hur du skriver ett bra studenttal

Studenten är ett stort tillfälle för alla inblandade, bortsett från studenten själv så är det en stor dag för allt från din mormor till dina kompisar och inte minst för dina föräldrar. Traditionsenligt håller föräldrarna tal till studenten under studentmottagningen, men det är inte ovanligt att kompisar eller någon annan väljer att säga några ord på den stora dagen. Här kommer därför våra bästa tips och råd på hur man gör för att skriva ett riktigt bra studenttal.

Tänk på att ett bra studenttal oftast innehåller

 
En stark inledning. Genom att inleda studenttalet kraftfullt fångar du åhörarnas uppmärksamhet direkt
En stark avslutning. Genom att avsluta studenttalet slagkraftigt blir det minnesvärt för åhörarna, avslutningen får gärna återkoppla till inledningen. 
En klar länk mellan dig och studenten..
Ett varierat tonläge och en bra röstnivå. 
Konstpauser. Tystnader under studenttalet kan vara lika viktigt som innehållet i sig. På så sätt får åhörarna tid att tänka efter och reflektera över vad det är du säger.  
En röd tråd genom studenttalet. På så sätt får du logiska övergångar mellan olika delar av talet.
Ett enkelt språk. Undvik komplicerade meningar och för avancerade ord, då blir det lättare att hålla åhörarna engagerade i det du säger. 
Lagom mycket information. Gör inte studenttalet för långt, ett bra tal är oftast kort och koncist.
Variation. Ha olika synvinklar, berätta säker på olika sätt och väck olika typer av känslor.
Inlevelse. Håll ditt tal till studenten med inlevelse, och det gör du lättast genom att ÖVA ÖVA ÖVA.
 

 

Tips inför när du ska skriva talet

För att skriva ett bra studenttal är det alltid framgångsrikt att arbeta efter de 5 retoriska kanonerna.
 

1. Planera studenttalet

Steg nummer ett i den retoriska arbetsprocessen är att planera, inventio. Tänk efter vad du ska hålla studenttalet om, i vilken situation och till vem du ska hålla studenttalet till. Genom att anpassa studenttalet efter mottagare, syfte och situation kommer du inte bara fånga studenternas uppmärksamhet, men dessutom resten av gästernas. På så sätt upplevs talet mer hänförande och kommer lämna ett starkare intryck hos samtliga gäster. För att att underlätta planeringen av studenttalet för sig själv kan man fråga sig själv retorikens sju klassiska frågor:
Vad ska du hålla studenttalet om?
Vem ska du hålla studenttalet till?
Varför ska du hålla tal till studenten?
Var ska du hålla studenttalet? 
När ska du hålla tal för studenten? 
Hur ska du framföra ditt tal för studenten? 
Med hjälp av vad ska du genomföra studenttalet?
 

2. Strukturera studenttalet

Steg två är att strukturera ditt tal till studenten, dispositio. Välj vad du vill ta upp i talet och i vilken ordning. För att göra ett studenttal minnesvärt och unikt är det viktigt att hitta sin egna vinkel på det. Använd den personliga vinkeln som en röd tråd genom talet, för att sammankoppla talets olika delar. Genom att ha en genomgående röd tråd får talet en struktur, och struktur är en väsentlig del för att hålla åhörarna engagerade och ditt tal kommer bli ihågkommet av fler. 
 

3. Formulera studenttalet

Den del som innebär det faktiska skrivandet av studenttalet, där formuleringarna, ordvalen och din personliga prägel sätts, kallas för elocutio. Elocutio associeras oftast med att finna ord för det som ska sägas, men för att göra talet uttrycksfullt så kan det även vara värt att ta hjälp av det som inte hör till språket såsom: gester, poser, tonfall och hjälpmedel.
För att lyckas hålla ett riktigt bra och minnesvärt studenttal handlar det främst om att lyckas anpassa talet efter sammanhanget. En student är både en formell och stämningsfull tillställning och för att lyckas med talet krävs det att man kombinerar de två sinnesstämningarna. 
 

Att tänka på när du skriver studenttal 

  • Var språkligt korrekt

  • Håll dig till ämnet

  • Håll det relevant

     

 Genom att försöka hålla sig till dessa tre punkter blir elocutio nästan alltid framgångsrikt. På så sätt tilltalar man även de mer seriösa åhörarna och kan anpassa innehållet lite mer fritt. Ett av de simplaste tillvägagångssättet för att fånga samtliga åhörares intresse är genom att använda sig av retoriska stilfigurer i studenttalet. Metaforer, tretal eller retoriska frågor är bara några av få stilgrepp som också kan göra det tydligt för publiken vad du vill ha sagt. Ett välskrivet tal som dessutom är underhållande 
 

4. Memorera studenttalet

Det sista steget innan man håller sitt tal är att lära sig det, memoria. Försöka undvika att läsa ditt tal innantill från ett papper, av två anledningar: Dels för att det inte blir lika inbjudande när talaren kollar på ett papper istället för på sin publik, dels för att det är svårt att hitta tillbaka till där man var när man väl lyfter blicken, och då är det lätt att komma av sig. Genom att lära sig så mycket av manuset till ditt studenttal utantill, möjliggör du för att kunna hålla talet med maximal inlevelse och åhörarkontakt. Även om man inte läser sitt tal direkt från ett manus, kan det alltid vara bra att ha med sig talkort. Talkorten går ju att bygga upp precis som det passar en själv genom att använda t.ex stödord. 
Försök att hålla talet högt för dig själv ett par gånger, för det är när du tränar på att framföra hela talet du får veta hur det låter, hur långt det är, om det finns något ställe du lätt tappar tråden på. Träna så mycket som möjligt och justera ditt manus där det behövs.
 

5. Framförande av ditt studenttal

Alla dessa steg leder tillsammans fram till det slutgiltiga framförandet av studenttalet, actio. Är studenttalet välskrivet och ordentligt inövat blir det lättare att framföra det riktigt bra. Hur framförandet av ditt tal till studenten uppfattas beror främst på två faktorer, din röst och ditt kroppsspråk. Båda blir som bäst om man kan slappna av och känna sig bekväm på scenen, men det är lättare sagt än gjort. När det gäller kroppsspråket bör du tänka på din position och hållning, sträck på dig! Inte bara för att du uppfattas som säkrare, utan för att en rak rygg ger bättre luftgenomströmning. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra med händerna, men försök undvika att hålla armarna i kors eller händerna i fickorna. Det är ytterligare en fördel med talkort, då får händerna en given plats. 
När du pratar är det viktigaste variation, variera tonläge och röststyrka beroende på vad du talar om så bibehåller du publikens intresse bättre. Tempot under framförandet av studenttalet är oerhört viktigt, tala lugnt och saktare än vad du tror. Även om du har övat och hört talet många gånger, är det första gången åhörarna hör det. Ta pauser och variera ögonkontakt med att låta blicken svepa över publiken för att öka känslan av engagemang och närvaro.
 
 

Tips till föräldrar inför att skriva ett studenttal

Traditionsenligt håller föräldrarna tal till sin dotter eller son på deras student. Det är en stor dag för både student och föräldrar och talet kan ge lite prestationsångest. Ett studenttal till en dotter eller son är dessutom väldigt känsloladdat för många, studenten är ett tydligt bevis på att barnet håller på att växa upp. Det har hänt mycket under de 12 år i skolan som studenten precis klarat av, och hur ska man veta och välja vad som ska inkluderas i talet? 

 

Här kommer lite tips och exempel på vad en förälder kan ha med i ditt  studenttal

● Hur har det varit att vara förälder till studenten? Beskriv med positiva ord som lättsamt, roligt, underbart…! Ett ex: ” Inget äventyr kunde vara större, ingen lycka mer fullkomlig, än att ha fått följa dig från födsel till idag.”
Skoja snällt om mindre starka sidor och kom ihåg att ett minus kräver minst tre plus för att väga jämnt.
Använd bildspråk så kommer folk ihåg vad du säger. Jämför studenten/skolan/livet med något annat. Exempel: ”Att ta studenten innebär att man  får trampa druvorna i tre år. Först därefter får man dricka vinet.”
 
 
 
 

Tips till kompisar som ska hålla ett studenttal

Det är alltid uppskattat om även kompisar håller tal till studenten, antingen ensam eller om man är ett gäng. Kompisarnas tal får gärna vara lite roligt, lättsamt och till och med pinsamt för studenten. Kompisgänget vet säkert om en hel del dumheter och bus som studenten hittat på under åren som gått, och studentmottagningen är ett kul tillfälle att berätta om alla de äventyr föräldrarna inte har någon aning om. Att blanda anekdoter med komplimanger och ett par fina ord om studenten som person är det perfekta receptet för att lyckat och roligt tal till en student. 

Vill ni skapa variation, och få talet att sticka ut är det alltid uppskattat att framföra studenttalet som en sång! Välj en lätt melodi som de allra flesta känner till och skriv om texten till studenten i fråga. Sedan är det bara att uppträda, antingen acapella eller med melodin i bakgrunden. 
 
 

Kom ihåg när du skriver ditt studenttal

Det allra viktigaste för ett bra och minnesvärt studenttal är att det är personligt. Det ska innehålla det DU vill säga till studenten på dennes hittills största dag i livet. Dela med dig av dina viktigaste tips och råd inför framtiden, och prata om gamla minnen som har varit viktiga för studentens utveckling till den person den är idag. Genom att berätta om dessa minnen kommer du väcka en massor av känslor hus studenten, och talet kommer vara minnesvärt oavsett hur framförandet ser ut. Alla är olika, somliga håller sina bästa tal när de är väl förberedda och skriver ett komplett manus på förhand. Andra är som bäst när de får hålla tal på uppstuds. Gör precis så som du själv är bekväm med, det viktigaste är att talet är personligt. Tala ledigt, och formulera dig som om du känner dig bekväm med. Bara för att det är ett tal behöver du inte förlora din personliga känsla. Studenten kommer uppskatta att din personlighet genomsyrar talet, och vill inte höra massa formellt tjat. GÖR DET TILL DITT TAL
 
VILL DU HA ETT gratis INFOPAKET? JA TACK!